Počítárna

Program matematiky

Počítárna je prostor, kam dítě přichází si objasnit matematické základy a učivo matematiky, které momentálně potřebuje. Má k dispozici materiály a učitele, který mu pomůže. Je otevírána po naplněnosti dětmi. Příznivá cena. Je určena starším dětem kvůli pocitu zodpovědnosti.