Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky
na osmileté nebo čtyřleté gymnázium - osmileté a střední školy

Příprava probíhá 1x - 2x týdně formou individuální výuky. Na kurzu jsou probírány individuálně testové otázky, které jsou na přijímacích zkouškách s následným vysvětlováním učiva. Dle nastavení je možná příprava jen z matematiky, jen z češtiny nebo obou předmětů. Součástí může, ale nemusí být, balíček pro dohnání základů z matematiky nebo češtiny.

Nutný vstupní pohovor k určení a nastavení celého kurzu.