Hledám doučování...

  • jaké potřebuje moje dítě doučování?
  • kdo dohlédne na to, zda mé dítě se učí to, co má?
  • v případě pochybností, kam se mohu obrátit?

Příprava do školy je nejen stresem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Pro rodiče je školní docházka syna/dcery  začátkem každodenního učení s dítětem na následující den, dělání domácích úkolů, dopisování látky, které dítě nezvládlo ve škole, čtení a pochopení textů, které dítě má umět. Sami se mnohdy musí připravit na danou látku. Řada rodičů pak tedy volí doučování, které jim nabízí možnost tyto povinnosti předat někomu zkušenějšímu a kompetentnějšímu. V případě, kdy lektor dojíždí do domácnosti, nebo dítě se samo doučuje pomocí internetových možností, vyvstávají ale další otázky, které právě řešíme.


Zakládáme si na přátelském prostředí, které je zajišťováno profesionalitou našich lektorů.

Nečekejte, že se problém vyřeší sám.