Hledám doučování...

Dle poptávky jsme nachystali balíčky 

  • "Příprava na přijímací zkoušky na SŠ"
  • Efektivně a zábavně ke správnému používání i/y


Příprava do školy je nejen stresem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Pro rodiče je školní docházka syna/dcery  začátkem každodenního učení s dítětem na následující den, dělání domácích úkolů, dopisování látky, které dítě nezvládlo ve škole, čtení a pochopení textů, které dítě má umět. Sami se mnohdy musí připravit na danou látku. Řada rodičů pak tedy volí doučování, které jim nabízí možnost tyto povinnosti předat někomu zkušenějšímu a kompetentnějšímu. V případě, kdy lektor dojíždí do domácnosti, nebo dítě se samo doučuje pomocí internetových možností, vyvstávají ale další otázky, které právě studijní centrum TRIsc Ostrava právě řeší:

  • jaké potřebuje moje dítě doučování?
  • kdo dohlédne na to, zda mé dítě se učí to, co má?
  • v případě pochybností, kam se mohu obrátit?

Zakládáme si na přátelském prostředí, které je zajišťováno profesionalitou našich lektorů, kteří jsou pečlivě vybíráni. 

Nečekejte, že se problém vyřeší.