STUDIJNÍ CENTRUM OSTRAVA
Hledám doučování...

  • jaké potřebuje moje dítě doučování?
  • kdo dohlédne na to, zda mé dítě se učí to, co má?
  • v případě pochybností, kam se mohu obrátit?
  • Budu vědět, zda mé dítě dorazilo na doučování?
  • Dají se předplacené hodiny vyčerpat jindy?

Příprava do školy je nejen stresem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Pro rodiče je školní docházka syna/dcery  začátkem každodenního učení s dítětem na následující den, dělání domácích úkolů, dopisování látky, které dítě nezvládlo ve škole, čtení a pochopení textů, které dítě má umět. Sami se mnohdy musí připravit na danou látku. Řada rodičů pak tedy volí doučování, které jim nabízí možnost tyto povinnosti předat někomu zkušenějšímu a kompetentnějšímu. V případě, kdy lektor dojíždí do domácnosti, nebo dítě se samo doučuje pomocí internetových možností, vyvstávají ale další otázky, které právě řešíme my: učí se dítě to, co právě potřebuje? Jak mám jako rodič vědět, zda toto učivo je právě to, co vyžadují ve škole?

Jakým způsobem to můžeme zaručit? 

Znalostí školní látky a to z osobní mnohaleté zkušenosti. Silnou stránkou je, že máme propracované přípravy na všechny typy látky z matematiky, na které navazují požadované vědomosti na písemky - opět zpracované. V ČJ dle jednotlivých balíčků, které obsahují jednak učivo nutné k pochopení dané látky, danou látku a učivo rozšiřující. Lektoři tedy nemusí tedy doučovat to co dítě přinese, ale mohou se opřít o unikátní vypracované materiály.

Nečekejte, že se problém vyřeší sám.