STUDIJNÍ CENTRUM OSTRAVA

vzniklo na základě zvýšené poptávky po doučování a výborných tříletých referencí a to zejména 

z matematiky, 


kde máme vynikající výsledky. 

Viz zde:  klikni

Jsme ryze ostravské centrum, které rozumí svým dětem, a proto také jsme zvolili za sídlo "Kuří rynek" - Jiráskovo náměstí.

S JAKÝMI POŽADAVKY SE NA NÁS OBRACÍ RODIČE A DĚTI?

Hledám doučování...

  • jaké potřebuje moje dítě doučování?
  • kdo dohlédne na to, zda mé dítě se učí to, co má?
  • v případě pochybností, kam se mohu obrátit?
  • Budu vědět, zda mé dítě dorazilo na doučování?
  • Dají se předplacené hodiny vyčerpat jindy?

Příprava do školy je nejen stresem pro děti, ale i pro jejich rodiče. Pro rodiče je školní docházka syna/dcery  začátkem každodenního učení s dítětem na následující den, dělání domácích úkolů, dopisování látky, které dítě nezvládlo ve škole, čtení a pochopení textů, které dítě má umět. Sami se mnohdy musí připravit na danou látku. Řada rodičů pak tedy volí doučování, které jim nabízí možnost tyto povinnosti předat někomu zkušenějšímu a kompetentnějšímu. V případě, kdy lektor dojíždí do domácnosti, nebo dítě se samo doučuje pomocí internetových možností, vyvstávají ale další otázky, které právě řešíme my: učí se dítě to, co právě potřebuje? Jak mám jako rodič vědět, zda toto učivo je právě to, co vyžadují ve škole?

Jakým způsobem to můžeme zaručit? No jedině znalostí školní látky a to z osobní mnohaleté zkušenosti. Silnou stránkou je to, že máme propracované přípravy na všechny typy látky z matematiky, na které navazují požadované vědomosti na písemky - opět zpracované. Lektoři tedy nemusí tedy doučovat to co dítě přinese, ale mohou se opřít o unikátní vypracované materiály.

Nečekejte, že se problém vyřeší sám.